.

Услуги

Как можем да Ви съдействаме?
Стратегическо планиране

Изготвяне на интегрирани бизнес стратегии, финансови стратегии, маркетинг стратегии, производствени стратегии, HR стратегии, стратегии за дигитализация.

Финансов мениджмънт

Финансов анализ и консултации, обосновки за банково финансиране, финансово отчитане на проекти, оценка на инвестиции, реструктуриране на дългове.

Производствени решения

Организиране на производство, оптимизиране на производствени процеси, решаване на производствени проблеми, разработване на системи за управление, внедряване на технологични решения. 

Управление на филмови проекти

Линейно продуцентство, счетоводно обслужване и финансово отчитане на проекта, браншови контакти. 

Управление на проекти по оперативните програми

Формулиране на проектни идеи, идентифициране на възможности за финансиране, разработване, управление и отчитане на проекти по ОПИК, ОПРЧР, ДФЗ.

Управление на рекламни и PR кампании

Бюджетиране, възлагане, контрол и отчетност.

Правни услуги

Due diligence, корпоративно право и търговски сделки, проучване на Европейско право, документи по обществени поръчки.

Партнираме си с доверени правни кантори.

Графичен дизайн

Дизайн на фирмени знаци, рекламни материали, информационни брошури, каталози, указателни табели, продуктов дизайн, опаковки, уеб дизайн.

Управление на рискове

Анализ, оценка и управление на рискове, изработване на риск стратегии, системи за ранно предупреждение, правно съответствие.