.

Добре дошли!

Вие сте на кръстопът?
Не знаете в коя посока да развивате вашия бизнес?
вероятно имате нужда от страничен поглед за оценка на ситуацията и съвет.

Ние, ЕР консулт и мениджмънт ООД, консултираме и управляваме. 

Предоставяме стратегически и оперативни бизнес решения, съобразени с българските условия и тенденциите на световния пазар. 

 Заедно ще отговорим на въпроси като:

  • Какви са вариантите за финансиране на Вашия бизнес растеж?
  • Съществуват ли възможности за оптимизация за производството?
  • Как да наложите продуктите (услугите) си на пазара и да разширите пазарния си дял?
  • Какви са особеностите при разработване и управление на проекти по Оперативните програми?
  • Какви са рисковете при управлението на проекти?
  • Как е най-изгодно да реализам филмовия си проект?
Заедно ще управляваме и Вашите проекти.

Елица Димитрова

Управляващ съдружник

Визия

Посрещаме предизвикателството да работим в много динамична бизнес среда. Световна глобализация, европейска интеграция, миграция, дигитализация, управление на рисковете, засилена конкуренция са само някои от новите реалности, стоящи пред нас и нашите клиенти. 

 

Мисия

Да съдействаме на нашите клиенти успешно да се приспособят към промените и да постигнат устойчивост и растеж.