Стратегическо планиране

Управление на проекти

 Финансов мениджмънт

Маркетингови проучвания

Производствени решения

 

За нас

Услуги

Клиенти Ресурси

  Контакти

 
 

 

Когато сте на кръстопът и се чудите в коя посока да развивате Вашия бизнес, вероятно имате нужда от страничен поглед за оценка на ситуацията и съвет. Доверете се на опита и знанията на нашите консултанти.

ЕР консулт и мениджмънт ООД предоставя стратегически и оперативни бизнес решения, съобразени с българските условия и тенденциите на световния пазар.

Заедно ние ще отговорим на въпроси като:

Какви са вариантите за финансиране на Вашия бизнес растеж?

Съществуват ли възможности за оптимизация за производството?

Как да изградите експортна стратегия?

Как да разширите пазарния си дял?

Информацията за вземане на управленско решение достатъчна и навременна ли е?

Как да наложите продуктите (услугите) си на пазара?

Какви са особеностите при разработване и управление на проекти по Оперативните програми?

 

 

 
 

28 Февруари  2013   

Ако планирате закупуване на по-енергоефективно оборудване, газификация на вашите помещения, смяна на енергоизточника или инсталиране на ВЕИ оборудване за производство на енергия за собствени нужди, ЕР консулт и мениджмънт ООД ще ви съдейства при разработването и управлението на проект по мярка BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика " .

 

Цената на ЕР консулт и мениджмънт ООД е около 12 000 лв. без ДДС, в зависимост от ангажираността на нашите експерти, срокът за изпълнение, отдалечеността на клиента, бизнес секторът. 

 

Пишете ни за да ви изпратим конкретна оферта, резюме на проекта, индикативни стъпки и представяне на ЕР консулт и мениджмънт ООД.

25 Юни 2013   

Предстои откриване на схема за технологична модернизация в МСП (последна в рамките на програмния период 2007-2013). 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД   може да Ви съдейства при разработването и изпълнението на проект.

 

Запитайте ни повече за обхвата на консултацията, ползите, срокът на изготвяне и цената.

       

уеб поща

 

       

ЕР Инфо

Безплатен информационен бюлетин за мениджъри и експерти от МСП и големи предприятия

Изтегли нашите листовки

Финансова стратегия

 

Обосновка банков кредит

 

Разработване на проект по мярка 2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика"

 

Предстоящи обучения от

ЕР консулт:

Финансов анализ на фирма

гр. София, 15.7.2013 г.

Цена: 99 лв.

Програма и срокове за записване може да видите тук.

Условия за ползване на сайта

Защита на лични данни

 

Следвайте ни в twitter:

Copyright © 2013 ЕР Консулт и мениджмънт ООД

free analytics for godaddy